در قبر فتاده را یادی کن

یادم کن در این قبر تاریک مرا یاد کن

                           مرا در بی کسی های بی تو بودن یاد کن

مرا تنها گذاشتی با این غم ها؟

                                  مرا به حرمت عشقمان یاد کن زهرا

مرا  جا گذاشتی در این دنیا؟

                                   مرا به حرمت عشقمان یاد کن زهرا

دل شکسته ای بیش نیستم در میان این دلها

                                 مرا به حرمت عشقمان یاد کن زهرا 

چه کسی میشنود غیر تو این فریاد ها؟

                                  مرا به حرمت عشقمان یاد کن زهرا

میکنم فدایت من  هزاران عمر را

                             مرا به حرمت عشقمان یاد کن زهرا

/ 1 نظر / 36 بازدید
yasin

دارم گریه میکنننننننننننننننننننننننننم [گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه][گریه] یاد خودم میفتتتتتتتتتتتتم همه ی پسرا اشغالن البته به اثتثنا بعضیا[گل]