تقدیم به عشقم

این یک دلنوشته هست که برایت مینویسم تا بدانی زندگی سخت هست اما زیباست درد هست اما رویاست نا فرجام هست اما عاشقانه هست

عشق آن هست که خود بیاید ای دوست               نه آن که خودبیاری ای  دوست                  عشق یعنی زردی چهره عاشقان

 عشق یعنی رو شدن دست بدان                    عشق یعنی محبت ،یعنی وفا

عشق یعنی دوستی اما بی ریا

گفتن عشق من عشق نیست هست هوا

اما بود برای من او همانند خدا

 پرسیدم زخودش گفت با شرم وحیا                 خود را نینداز به گرداب بلا                            من عاشق اینم که شویم با هم همصدا   

 دردهای دلرا کنیم با هم دوا

 این حرف آمد از او در آخرین ندا

من ماندم غم شدم از او جدا                        عشق شد شاهزاده ومن شدم گدا

 شادی رفت خنده شد برایم ناروا

   غم آمد غصه افتاد به جانم چون وبا

  نمی توانستم هیچ کاری کنم به جز دعا

 دعا آمد  جواب  از سوی خدا

  یکی امد دستش را داد گفت تو هم بیا

 از سوی خدا آمد برایم مرهمی

 امد ندای عشق از گل مریمی

 من بگفتم به غم با تو الوداع

 دل به دیگری داده ام القضا

دل به ان دادم که با من بهتر است                            خوب روییست اسم زیبایش همدمم هست

 از سوی خدا امد برایم مرهم اس                           گلی چیده ام که خوب بدش درهم                       فقط چند روزی مهمان من است                    خوب میدانم چند روزیست این بهار

اما این چند روز خوشم با دلبریهایش                 باز میمانم من و تو خاطره این خوشیهایش

 من نمیمانم زه من میماند جسد

   خدا به تو عمر چندین ساله دهد

 که باز بامن میمانی ای غم

 من غیر تو دیگرندارم همدم

 عاشق آن بودم،دوستدار ان                         حال ای غم برایم تو بمان

 

 

 

/ 0 نظر / 66 بازدید