قلب من از دست تو افتاد بر جانم شکست

                دیگری هرگز چونین بر مرگ من همت نبست

 

 

من به خود میگویم این دل از چه رو اینگونه است

 

              هدیه اش بر هر که دادم خنجرش بر آن نشست

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید