غروب شد خورشید رفت.آفتابگردان به دنبال خورشید میگشت.ناگهان ستاره چشمک زد.آفتابگردان سرش را پایین انداخت...

آخه گلها هیچوقت خیانت نمیکنند

مزرعه گل های آفتاب گردان

/ 0 نظر / 49 بازدید