عشق دنیای متضاد ها

در عشق زجر دوست داشتنیست در عشق منتظر غم میمانی در عشق ترس را به جان میخری در عشق گریه کردن را میستایی در عشق....عشق ضد باور های هست که ما به آن اعتقاد داریم....عاشق عاشق هست و یاسد عاشق شوی تا بفهمی عشق چیسست .

__000000___00000 _00000000?0000000 _0000000000000000 __00000000000000 ____00000000000 _______00000 _________0 ________*__000000___00000 _______*__00000000?0000000 ______*___0000000000000000 ______*____00000000000000 _______*_____00000000000 ________*_______00000 ________*________0 _000000___00000___* 00000000?0000000___* 0000000000000000____* _00000000000000_____* ___00000000000_____* ______00000_______* ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 38 بازدید
آبان 93
2 پست
تیر 93
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
20 پست
مرداد 92
27 پست
اسفند 91
2 پست
سوزش_غم
1 پست
دوستان
1 پست
شرمنده
1 پست
ببخشید
1 پست
خیانت
7 پست
بازگشت
1 پست
یازگشت
1 پست
داستان
11 پست
عاشق
3 پست
عاشقی
10 پست
دیوانه
3 پست
عشق
22 پست
خدا
2 پست
عاشقم
1 پست
خیال_کن
1 پست
قلب_عاشق
1 پست
غمگین
2 پست
دیوونه
1 پست
حد_مرز
1 پست
باران
2 پست
عاشقانه
1 پست
زندگی
11 پست
گریه
4 پست
تعریف_زن
1 پست
مرگ_عشق
1 پست
سوز_عشق
1 پست
سیگار
1 پست
سوختن
1 پست
معاشقه
1 پست
پسر_عاشق
1 پست
هم_سطح
1 پست
تجاوز
1 پست
گمراهی
1 پست
مارمولک
1 پست
عشق_بزرگ
1 پست
عشق_کوچک
1 پست
گریه_دار
1 پست
عروسی
1 پست
طلب_عشق
1 پست
خسته
1 پست
بگیر
1 پست
عشقم
2 پست
احساسی
2 پست
دردناک
1 پست
پاییز
2 پست
موفقیت
1 پست
قانون
1 پست
نیمکت
1 پست